kotitalousvähennys

Kuka voi vähentää:

- kotitalousvähennyksen saa henkilö, joka maksaa asunnossaan tehdystä tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä tai asuntonsa kunnossapidosta taikka perusparannuksesta palkkaa tai työkorvausta. Vuodesta 2005 alkaen vähennyksen on saanut myös työstä, joka on tehty omien, puolison tai edesmenneen puolison vanhempien, ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten käyttämässä asunnossa. Vähennysoikeus koskee myös edellä mainittujen sukulaisten puolisoiden käyttämässä asunnossa tehtyä työtä.
- asunto-osakeyhtiön osakas tai hänen vuokralaisensa saa vähennyksen käyttämässään asunnossa tehdyistä kunnossapitotöistä, jotka asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ovat osakkaan vastuulla, edellyttäen että asukas on itse teettänyt työn ja maksanut kustannukset suoraan työn tekijälle.

vähennysmäärä ja Omavastuu

- vähennys 45% työn osuudesta
- omavastuu 100€/henkilö.
- pariskunnan ollessa kyseessä, kannattaa vähentää vain toisen verotuksessa 2000€ asti ja sen ylittävältä osalta vasta toisenkin verotuksessa, näin peritään vain yksi omavastuu, alle 2000€ vuosivähennyksessä.
- maksimi vähennyksen saa n. 4600€ työveloituksesta/henkilö/vuosi

kotitaloustyötä on

- siivous, pyykinpesu, silitys, muu vaatteiden huolto, ruuanlaitto, nurmikon ja pensasaidan leikkaus, piha-alueen auraus sekä muu pihan puhtaana pito ja hoito. Kaupassa käynti ja lemmikin ulkoiluttaminen oikeuttavat vähennykseen, jos työ on osa muuta kotitaloustyötä.

kunnossapito- ja perusparannustyötä on

- asunto-osakeyhtiössä esim. keittiön, kylpyhuoneen ja muiden huoneiden sekä huoneiston yhteydessä olevan saunan remontti.
- omakotitalossa lähes kaikki rakennukseen kohdistuvat kunnossapito- ja perusparannustyöt  mukaan lukien sähkö- ja putkityöt.
- rakennusten ulkokunnostus ja pihan kunnostus.
- tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus-, kunnossapito- ja opastustyöt, kuten television, tietokoneen, digilaitteen ja niiden oheislaitteiden asennus, kunnossapito- ja opastustyöt.

Vähennyksen saamiseksi maksajalla on oltava

- yrityksen Y -tunnus ja osoitetiedot
- työn tekemis- ja maksamisajankohdan osoittava lasku tai sen jäljennös